Chính Sách Giao Hàng

by admin

Cửa hàng cung cấp các hình thức giao hàng như sau :

  1. Nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng
  2. Nhân viên giao hàng của cửa hàng giao trực tiếp trong ngày
  3. Sử dụng dịch vụ giao hàng của bên thứ 3.
  4. Hỗ trợ gửi thông qua các hãng vận tải trong nước ( tại các bến xe )
  5. Gửi hàng thông qua bưu điện